Steinsåsen, tettsted i Hole kommune, Buskerud, ved E 16 på vestsiden av Steinsfjorden, ca. 9 km sørøst for Hønefoss. Boligområde utbygd fra 1960-årene.