Den sørøstlige arm av Tyrifjorden, i Hole og Lier kommuner, Buskerud. Holsfjorden strekker seg sørover mot Lierdalføret; ved Sylling er Holsfjorden demmet opp av en mektig morene avsatt ved slutten av siste istid. På denne måten er vannstanden i Tyrifjorden hevet slik at sjøens utløp i dag skjer ved Drammenselva fra den sørvestlige armen ved Vikersund. Holsfjorden er drikkevannskilde for innbyggere i Asker og Bærum.