Ur er et mekanisk eller elektronisk instrument til å måle og vise tid. Ved hjelp av et ur har det blitt mulig å måle tiden med en finere tidsenhet enn de iøynefallende tidsintervaller man observerer i naturen som døgn, månesyklus og år.Måling av tid har tradisjonelt vært basert på kjente bevegelser i naturen, for eksempel solur, eller en kunstig frembrakt, fysisk prosess, for eksempel timeglass. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Urverk og klokker

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt