Gangsystemer, metoder for fremdrift av ur. En vanlig type er såkalt ankergang. Se ur.