Synkronur, elektrisk ur med synkronmotor, går korrekt så lenge frekvensen holdes konstant på kraftforsyningsnettet. Se elektrisk ur.