Digitalur, ur som viser tiden med tall i stedet for visere. Et digitalur er vanligvis elektronisk og inneholder ingen bevegelige deler. Den vanligste display-typen er LCD (av eng. Liquid Crystal Display). Se også elektrisk ur.