Stemplingsur, mønstringsur, ur som brukes på arbeidsplasser for å registrere når en person kommer og forlater stedet. Tidligere benyttet man stemplingskort hvor tidspunktene ble stemplet inn. I dag er stemplingsurene elektroniske og knyttet til datasystemer hvor fravær av ulike typer registreres. Benyttes i forbindelse med fleksitid.