Vekselverk, mekanisme som gjør det mulig å få bevegelige deler i maskiner til å gå snart i den ene, snart i den annen retning. I ur: de tannhjul som overfører bevegelse fra drivverket til viserne.