Forbrenningsmotor er en varmekraftmaskin der brennstoffets energiinnhold omdannes til mekanisk arbeid ved indre forbrenning. Det tilførte brennstoffet (gass, bensin, dieselolje med mer) forbrennes inne i motorens forbrenningsrom slik at forbrenningsproduktene utgjør maskinens varmeførende medium. Frigjort varmeenergi fra brennstoffet omsettes direkte til mekanisk arbeid ved at forbrenningsgassene skyver et stempel eller driver et turbinhjul.Forbrenningsmotoren skiller seg fra varmekraftmaskiner med ytre forbrenning, for eksempel dampmaskiner og stirlingmotorer, der forbrenningen skjer utenfor selve maskinen.Prinsipielt kan forbrenningsproduktene utnyttes til å utføre mekanisk arbeid på følgende to måter: omsetting av energien hovedsakelig til strømningshastighet slik at arbeidsmediets dynamiske effekter er mest fremtredende (strømningskraftmaskin) utnytting av statiske trykk til å skyve et stempel (stempelkraftmaskin) Eksempler på forbrenningsmotorer er gassturbiner, ottomotorer, dieselmotorer og wankelmotorer.. Hele artikkelen