Akselerasjonspumpe, en liten pumpe som er innebygd i de fleste forgassere. Pumpen kan være stempel- eller membranpumpe. Den starter hver gang gasspedalen trykkes ned og sprøyter en bensinstråle inn i blandingskammeret gjennom en egen spreder. Poenget er å sørge for at motoren får den ekstra bensinmengden som er nødvendig for at bilen skal kunne akselerere.