CDI, kondensatortenningsanlegg for bensinmotorer. Også kalt tyristortenning.