Koalescens er sammengroing eller sammenflyting av partikler eller dråper til en sammenhengende masse. Et eksempel er dannelsen av malingsfilmen ved sammensmelting av bindemiddelpartiklene i en lateksmaling.