Gasskolloid, eller aerosol, dispersjon av faste partikler eller væskedråper i en gass. Er partiklene små nok (diameter omkring 0,001 mm eller mindre), vil fallhastigheten bli så liten pga. friksjonsmotstanden at partiklene svever i gassen, og de følger med i alle dens bevegelser (brownske bevegelser). Fremstillingen av gasskolloid, særlig hvor partiklene er væskedråper i form av løsninger av faste stoffer, er viet stor oppmerksomhet og spiller en viktig rolle i en rekke tekniske prosesser. Dannelse av gasskolloid er nøye studert, særlig i forbindelse med utskilling av støv fra røykgasser.