Feminin arverett, spansk føydal tradisjon, særlig utbredt i Galicia, hvor en adelig families gods og titler går i arv fra mor til datter. Det kreves at et forleningsbrev eller en annen kongelig stadfestelse fastslår at det er slektens kvinner som arver, og at menn er utelukket fra arv. Finnes det ingen datter, går arven til den nærmeste kvinnelige slektning. I enkelte tilfeller gis det da mulighet for at arven kan overtas av sønnedøtre, gjennom såkalt pseudofeminin arverett. Det finnes fremdeles noen få familier som praktiserer feminin arverett.