GEDCOM, en protokoll for utveksling av digital informasjon mellom slektsgranskere. Gedcomformatet er tekstfiler som kan leses av vanlige tekstbehandlingsprogrammer. Det er utviklet av Mormonkirkens slektshistoriske avdeling Family History Department (FHD) i Salt Lake City, USA.