Personalhistorie, fremstilling av enkelte personers liv. Personalhistorie har nær tilknytning til genealogien, idet menneskenes livsløp og deres miljø er gjenstand for gransking ved slektshistoriske undersøkelser.