Stamtre, slektstre, en skjematisk fremstilling formet som et tre for å vise avstamning. Navnene på de eldste ledd skrives fra roten oppover stammen, de senere ledd ordnes systematisk utover de større og deretter de mindre grener. Jfr. stamtavle.