Kommendörsätt, svenske adelsslekter som i perioden 1778–1809 ble plassert i Riddarhusets 2. klasse, ridderklassen, mellom friherrene og den menige lavadel. Kommendörsättene omfattet adelsmenn som enten var kommandører av Sverd- eller Nordstjerneordenen, og det var meningen at kommendörsättene skulle fungere som en styrkelse av ridderklassen. Imidlertid ble kommandørene ofte gitt friherre- eller grevetittel, og det finnes i dag bare 15 kommendörsätter.