Anetavle, tabellarisk eller skjematisk oppstilling av en persons kjente forfedre. Se også stamtavle.