Slektsregister, eldre betegnelse på et slektshistorisk arbeid i bokform, hvor det gis opplysninger om medlemmene av en slekt; egentlig en stamtavle i listeform.