Sudans samtidshistorie

Sudans samtidshistorie er landets historie fra 1980-årene til i dag. Perioden er preget av konflikten mellom det arabiske/muslimske nord og det afrikanske kristne/animistiske sør, som blusset opp igjen tidlig i 1980-årene etter en rundt tiårig fredsperiode. Sudan utviklet seg til å bli en fundamentalistisk islamsk stat, og er flere ganger blitt knyttet til internasjonal terrorisme. Hele artikkelen