Usbekistans samtidshistorie

Usbekistans samtidshistorie er landets historie etter 1991. Usbekistan var i årene 1924 til 1991 en del av Sovjetunionen, men ved oppløsningen av denne ble Usbekistan en uavhengig stat og lederen for det usbekiske kommunistpartiet Islam Karimov ble president. I 1990- og 2000-årene ble Usbekistan offer for flere terrorangrep. Karimov brukte angrepene for å legitimere å slå ned på den politiske opposisjonen. Hele artikkelen