Usbekistans samtidshistorie er landets historie etter 1991. Usbekistan var i årene 1924 til 1991 underlagt Sovjetunionen. Ved oppløsningen av Sovjetunionen ble Usbekistan en uavhengig stat, og lederen for det usbekiske kommunistpartiet Islam Karimov ble president. Etter Karimovs bortgang i 2016 ble tidligere statsminister Sjavkat Mirzijojev president. Hele artikkelen