Utkur Tukhtamuradovitsj Sultanov, usbekisk politiker, ingeniør fra Det polytekniske institutt i Tomsk. Visegeneraldirektør i flyproduksjonsunionen i Tasjkent 1964–85, leder for den vitenskapelige produksjonen ved Vostk-enheten 1985–91. Minister for utenriksøkonomiske forbindelser og visestatsminister 1992–95. Usbekistans statsminister 1995–2003.