Usbekistans historie

Området som i dag er Usbekistan har gjennom historien vært underlagt flere ulike riker. På slutten av 1800-tallet ble Usbekistan erobret av Russland og mesteparten av landet innlemmet i russisk Turkestan. Etter den russiske revolusjon ble Turkestan delt opp i fire sovjetrepublikker i 1924. I 1991 ble Usbekistan proklamert som en uavhengig stat etter oppløsningen av Sovjetunionen. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel