Agha, tittel utbredt fra Tyrkia til Sør-Asia. I det gamle Tyrkia bl.a. tittelen på janitsjarenes øverstbefalende. Kizlar Aghasi, 'pikenes herre', het den evnukk som hadde oppsynet med sultanens harem og hadde rang som en av de høyeste embetsmenn. I Iran er âqâ det vanlige ordet for 'herr'. I Sør-Asia har ismaelittenes overhode tittelen Aga Khan.