Bülent Ecevit, tyrkisk politiker (sosialdemokrat). Leder av det sosialdemokratiske parti 1972–80. Statsminister i Tyrkia i 1974, 1977, 1978–79 og 1999–2002. Etter innføringen av militærstyret fengslet 1980, 1981–82. Stilt for retten 1986 og fradømt retten til å drive politisk arbeid, men han fikk denne retten tilbake og dannet et nytt demokratisk venstreparti. Han ledet dette partiet fra 1989 og ble på nytt innvalgt i nasjonalforsamlingen 1991. I 1999 dannet han en ny regjering etter en langvarig regjeringskrise. Regjeringen møtte store problemer og gikk i oppløsning sommeren 2002. Da hadde Ecevit en stund vært sykmeldt og fått flere oppfordringer om å trekke seg. Ved valget 2002 ble DSP utradert og fikk bare 1,2 % av stemmene. Ecevit utgav en rekke bøker om politiske emner og oversatte utenlandsk litteratur til tyrkisk.