Åkerdylle, flerårig vandrende planteart i kurvplantefamilien. Hele planten har hvit melkesaft. Åkerdylle sprer seg med frø og med lange, krypende formeringsrøtter. Disse ligger på 5–15 cm dyp, er svært skjøre og brytes i småbiter ved jordarbeidingen. Rotbiter ned til 0,5 cm lengde kan sette lysskudd og dermed danne nye planter. Stengelen, 60–150 cm, er saftig og skjør med spredtsittende blad, som er lansettformede, buktfinnede, glinsende og snaue. Blomsterkurvene, 4–5 cm i diameter, har gule kjertelhår, men noen steder fins det også en underart uten kjertelhår, snaudylle. Åkerdylle vokser i åker, gressmarker, på avfallsplasser og strandkanter i tempererte soner over hele kloden. Opptrer som ugress først og fremst i åkerkulturer, der den kan være vanskelig å bekjempe. Det kreves enten flere gangers radrensing hvert år i en egnet kultur flere år etter hverandre, eller flere års sprøyting i kornåker, der både middel, dose og tidspunkt må være spesielt rettet mot åkerdyllen.