Ølsvågen, tettsted i Vindafjord kommune, Rogaland, ved E 134 innerst i Ølsvågen som er innerste del av Ølsfjorden; 424 innbyggere (2016). Se Ølen.