Yeomanry, i England og Skottland fra 1700-tallet en frivillig kavalerimilits, rekruttert hovedsakelig blant yeomen, som kunne medføre egen hest. Yeomanry gikk 1908 opp i territorialhæren, hvor det nå er betegnelse på enkelte kavaleriregimenter i reserven.