Yatra, folkelig teaterform i Bengal, India. De eldste dramaer av denne typen behandlet hinduiske motiver som kjærligheten mellom Krishna og hans elskede Radha. Senere ble yatra sekularisert. Sentimentale sanger inntar en stor plass. Kvinneroller spilles av unge gutter. Kulisser brukes ikke. Stykkene spilles etter solnedgang og varer ofte til langt på natt.