Wurtzitt, naturlig forekommende sinksulfid, ZnS, som er kjent i flere polytype former (se polytypi) med heksagonal eller trigonal symmetri. Det er mye sjeldnere enn den kubiske modifikasjonen av ZnS, sfaleritt (se polymorfi). Forekommer gjerne sammenvokst med sfaleritt i enkelte sinkforekomster. Er ikke påvist fra Norge.