Voll, (i festningsverk), lang forhøyning, oppmurt eller av jord, bratt indre skråning. Gir dekket oppstillingsplass og standplass for skyts, infanteribesetning m.m.