Voldsoffer, en person som er blitt utsatt for vold og som anmelder forholdet til politiet, vil på visse vilkår kunne få rett til bistand fra advokat på det offentliges bekostning (se bistandsadvokat) i straffesaken og rett til erstatning fra det offentlige (se voldsoffererstatning). Det er stiftet en egen forening som gir nærmere informasjon om voldsofres rettigheter (se Landsforeningen for Voldsofre).