Vokal, (adj. og adv.), som gjelder stemmen eller stemmeklangen; sanglig.