Vinmarikåpe, flerårig art i rosefamilien. 10–30 cm høy, med vinrøde slirer nede ved jordstengelen. Bladene er rundlappede med silkehåret underside og stivhåret overside. Vokser i tørre bakker og lier langs kysten nord til Finnmark.