Villøk, 20–80 cm høy art i narsissfamilien med ugrenet stengel, trådsmale blad, hvite til brunfiolette blomster og løkknopper i en blomsterstand som til å begynne med er omgitt av to lange, smale støtteblad. Vokser vilt i grunn jord og på knauser i lavlandet på Østlandet og nordover til Troms.