Vibrasjonsgalvanometer, instrument til måling av vekselstrøm, som regel brukt som nullinstrument (se nullmetode). Vibrasjonsgalvanometeret er i prinsippet et likestrømsgalvanometer med et bevegelig system som er elastisk opphengt og kan svinge i takt med den vekselstrømmen som skal måles. Systemet kommer da i resonans og gir store utslag. I nålvibrasjonsgalvanometeret er det svingende systemet et jernstykke («nål») som er opphengt i elastiske bånd eller tråder mellom polene på en magnet og kan utføre torsjonssvingninger. I dreiespolevibrasjonsgalvanometeret er det svingende system en spole som i et vanlig galvanometer, opphengt i bånd så den kan svinge. Ved stramming av opphengningstrådene kan systemets egenfrekvens bringes til resonans med vekselstrømmen og følsomheten dermed stilles på et maksimum. Vibrasjonsgalvanometeret har den fordel at det bare reagerer på én frekvens, det er selektivt. Man har bygd instrumenter for opptil 3000 hertz.