Vekselsang, sang med veksling mellom forsanger (solist) og gruppe, for eksempel i liturgisk sammenheng mellom liturg og kor (eventuelt menighet), eller mellom to korgrupper (eventuelt to deler av forsamlingen). Man taler her om henholdsvis responsorial og antifonal vekselsang. Vanlig i afrikansk musikk og i mange folkemusikktradisjoner.