Stag, støtte, bardun eller annen avstivning. Det kan bestå av stenger eller bolter, tau eller wire. På skip eller seilbåt betegner stag de tau eller wirer som brukes som barduner for master, rigg, baugspryd og skorstein. Tverrgående barduner for seilskip kalles fortrinnsvis vant(er).