vannsalamandere

Vannsalamandere er navn på flere slekter av amfibier i familien ekte salamandere. Gruppen omfatter minst tre slekter av salamandere som tidligere ble samlet i slekten Triturus. Nå er denne slekten splittet opp. Vannsalamanderne tilbringer en kortere eller lengre del av sitt liv i ferskvann, der også larvene utvikles.

Faktaboks

Også kjent som
Triturus

I Norge finnes to arter: småsalamander og storsalamander.

Halen er bred og sammenpresset fra siden, lemmene er korte. Foruten små tenner på kjevene har de to rader av tenner på ganen. De voksne lever på land det meste av året, men går ut i ferskvann for kurtise og egglegging om våren og forsommeren. Aktivitetsområdet på land er normalt begrenset til noen få hundre meter rundt yngledammen, men i spesielle situasjoner er det kjent forflytninger på over 1 km. Har en egen gytedrakt om våren, der særlig hannen har flotte farger og høy rygg- og halekam. Komplisert paringslek, som ender med at hannen avsetter en spermatofor (sædpakke) på underlaget. Hunnen tar denne opp i sin kloakkåpning og lagrer den i et spesielt rom (spermatheca). Fra denne befrukter hun eggene, som legges enkeltvis og klebes til undervannsvegetasjon. På land treffes vannsalamanderne helst på fuktige steder under steiner og stokker, og fortrinnsvis i fuktig vær eller om natten. De svømmer hurtig, men beveger seg svært langsomt på land. Larven, som har buskete utvendige gjeller, får først forlemmer, så baklemmer. Voksne dyr lever av insekter o.a. småkryp, larvene av krepsdyr og insektlarver. Overvintringen skjer på frostfrie steder på land, i steinur, stubber, smågnagerganger, under trerøtter og andre hulrom i bakken. Vinterdvalen varer i 6–7 måneder av året og ofte ligger mange sammen.

Begge de norske salamanderartene har gått tilbake i antall både her i landet og i resten av utbredelsesområdet, først og fremst fordi egnete biotoper (som gårdsdammer) forsvinner. Nedbygging av vandringskorridorer, overvintringsområder og beiteområder ødelegger også leveområdene for salamanderne. Utsetting av fisk og forurensning utgjør også en betydelig trussel. Sur nedbør eliminerte salamanderen fra de områdene som var mest påvirket. Andre salamanderarter er kjent i sørlige strøk i Europa, østover til Ural.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg