Bergsalamander, amfibieart i familien egentlige salamandere. Ca. 7–12 cm. Gråbrun med blålig skjær. Ensfarget underside, hos hannen teglstensrød, hos hunnen mer oransje. Hannen har lav ryggkam. Vanlig i fjellområdene i Sentral-Europa, spredt forekomst nord til det sørlige Jylland (Åbenrå). Yngler hovedsakelig i kjølige dammer. Lever skjult i skogbunnen utenfor forplantningstiden.