Vannbestøvning, vannpollinering, hydrofili, overføring av pollenkorn fra en plante til en annen ved hjelp av vannstrømmer, se bestøvning.