Vandrebirøkt, driftsform i birøkt som går ut på å flytte bikubene fra den faste bigården til et annet distrikt for å nytte ut et trekk som man enten ikke har, eller som er bedre enn der kubene står mer permanent. På denne måten blir trekksesongen forlenget og mulighetene for et større honningutbytte bedret. Vandring til lyngtrekket i siste halvdel av juli er det vanligste, men foretas også til oljevekståkrer, bringebærfelter, og ikke minst for å pollinere større felt med frukt og bær. For å hindre sykdomsspredning er det kun tillatt å vandre med bigårder som er sertifiserte og således har gjennomgått en kontroll for meldepliktige sykdommer og parasitter.