Vål, haug av kvist og kvas; rester av et bråtebål. I stedsnavn (oppr. gårdsnavn) om rydning, område ryddet ved hugging og brenning av skog (Våle, Våler, Brandval, kanskje Ullevål).