Norske stedsbetegnelser

Norsk er et nordgermansk språk som sammen med de nært beslektede språkene dansk og svensk utgjør den skandinaviske språkgruppen. Historisk nært beslektede, men i dag relativt fjerntstående nordgermanske språk er islandsk og færøysk.Norsk blir talt og skrevet bare i Norge og av emigrerte nordmenn ellers i verden. Den største emigrasjonsbølgen i nyere tid, som varte i nesten hundre år, gikk til USA, hvor det særlig i Midtvesten var et stort og levende norsktalende samfunn fra midten av 1800-tallet til midt på 1900-tallet. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Norske stedsbetegnelser

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 16 artikler:

B

D

  1. Dana

E

  1. eid

K

  1. kås