Ullklassifisering, inndeling av klippede ullfeller etter opprinnelse, renhet og finhet. Norsk ull klassifiseres etter regler som er nedfelt i Norsk Ullstandard.