Rutenere, betegnelse for de ukrainere som bodde innenfor det gamle Donau-monarkiets grenser, dvs. i Øst-Galicja og Karpato-Ukraina. Rutenerne hørte i 1920- og 1930-årene dels under Polen, dels under Tsjekkoslovakia, etter den annen verdenskrig hovedsakelig under Sovjetunionen (til 1991) og Ukraina. De fleste er ortodokse kristne, men fra unionen i Usjgorod 1646 eksisterte det også en rutensk katolsk kirke under Roma, men med bysantinsk ritus.