Arbeidsevne er evne, dyktighet til å utføre arbeid.