Tyller, blærelignende dannelser som oppstår inne i vedrør hos en del løvtrær, f.eks. eik, oftest i forbindelse med dannelse av kjerneveden. Det skjer ved at deler av omkringliggende levende celler (parenkymceller) pga. trykkforskjell blir presset inn gjennom vedrørenes porer. Tyllene varierer sterkt i form og størrelse, og veggene kan være tynne eller tykke. De kan i mange tilfeller fylle opp et vedrør mer eller mindre fullstendig. I yteveden kan også tyller oppstå, som oftest som reaksjon på såring eller infeksjon av sopp eller virus.