Tusenblad, vannplanteslekt i tusenbladfamilien, arter med lange, slakke stengler som flyter i vannet, kransstilte findelte blad og små uanselige blomster i aks som stikker opp av vannet. 45 arter; mange i Australia. En av artene, M. tenellum, fra Nord-Amerika, har ingen synlige blad. Av de fire norske artene er vanlig tusenblad, M. alterniflorum, utbredt i hele landet og går i Jotunheimen opp til 1000 moh. De øvrige norske artene er akstusenblad, kamtusenblad og kranstusenblad.